(des)inhibicións
14:28:00 | Author: forza4
Levo anos buscando razóns. Razóns para o que me impide concentrarme, que me impide estar a unha soa cousa, e outras veces, faime estar tan concentrado que me abstraigo do resto do mundo.

A explicación semella sinxela: fállanme os inhibidores latentes..

¿Inhibiqué? -estarédesvos a preguntar.

E é que os inhibidores latentes son uns circuitos cerebrais que filtran a información non relevante para podernos centrar especialmente no que se supón relevante.

Suponse, entón, que nos axuda a sobrevivir, pero non necesariamente a operar con creatividade. É máis: seica semella que o fallo nestes circuitos pode estar elacionado coa empatía e a cratividade, mentres que un funcionamente sen fallo algún destes circuitos cerebrais poderiannos levar a distintos xeitos de "desarreglos mentais" como poden ser certos xeitos de autismo.

Seica, tamén, que algúns científicos, aos que non lles fallaban estes circuitos, máis que dignos de admiración, o son de comprensión porque semella que persoas coma Newton podían botarse moito tempo a traballar sen acordarse de comer, o que adoita dar problemas a medio ou longo prazo.

Se queredes saber máis, suxírovos esta interesante lectura:

http://www.eduardpunset.es/blog/?p=76
(en castelán)

porque penso que, aínda que relativamente breve, é unha lectura altamente recomendada.