Unha entre un millón
12:24:00 | Author: forza4
Unhas poucas verbas no medio de centos, mesmo de miles ou millóns, poden ter tanto, ou mesmo máis significado que todas as demáis. E non é que as demáis non teñan valor, senon que estas condensan un significado que as fai especiais. Un significado ás veces inesperado, outras impredecible, pero que sempre axuda a desentrañar un pouco o misterio da persoa que lle dá sentido.

Todo isto, pasoume hoxe, un dos días máis dificiles de pasar e que, seguramente, se anuncia ben longo. Mais, como nun xogo detectivesco, as probas van aparecendo onde menos se agarda, e pinta, tantas veces, unha composición que un/ha non imaxinaría.

Cecais, debería, o antes posible, enviar unha felicitación a alguén que dubido a agarde.

Con todo, o feito de non coñecer moito a esta persoa, fai que dificilmente llo diga, aínda que en fin... de sorpresas está a vida chea.

Forza4.