Bus e Comunicación
21:54:00 | Author: forza4
É curioso que o bus sexa un medio de comunicación terrestre.

Con todo, moitas veces é un mero medio de transporte, pois é bastante dificultoso que a xente fale contigo, e aínda máis que a conversa inicial se convirta en conversa amena, logo en conversa para toda a viaxe, e logo, algunha vez en incipiente e boa amizade.

E é que máis ben aprovéitase para descansar no bus... ou para mira-la paisaxe, ou aburrirse de xeito sen igual, pero calquera cousa antes de falar con alguén... semella que á xente lle da arrepíos só con pensar en manter unha conversa con alguén, pero bueno... debe ser que o mundo é así.

Con todo, eu non me podo queixar, descubrín no bus a moitas das miñas actuais amizades...a algunhas pasadas, e quen sabe se algunhas das futuras as descobrerei nun medio que así, tamén se convirta nun medio de comunicación.

Forza4.